„SPOSOBY WIDZENIA” | „Ways of seeing”

hommage to many sculptors
and John Berger
PL

Podczas pandemii 2020 często tęsknię za oglądaniem i doświadczaniem sztuki na żywo, podczas gdy w różnych miejscach instytucje i ośrodki są albo zamknięte, albo jestem od nich daleko. Czytając o sztuce, muszę natychmiast coś z nią robić. Szukałam uzasadnienia dla działań z kamieniami, które zazwyczaj i tak przeprowadzam.

Obecnie mieszkam i pracuję w zbudowanym wspólnie z partnerem vanie, przemierzając, w miarę możliwości, krajobraz europejski. Dedykuję „Sposoby widzenia” różnym rzeźbiarzom oraz pamięci Johna Bergera, który poza tym, że opublikował ten znaczący esej wizualny, wyjechał z Wielkiej Brytanii i hodował w alpejskiej wiosce bydło*. Poza tym napisał również łotrzykowską powieść G. i otrzymawszy za nią nagrodę Bookera przekazał połowę pieniędzy brytyjskim Czarnym Panterom.


EN

During the 2020 pandemic I frequently miss watching and experiencingart exhibitions. In too many placesart institutions and centres are either closed or too far away. While reading about art, I urgentlyneed to make something of it. I was searching for the justification for actions with the stones, that I usually perform anyway.

Currently, I live and work in the van built together with my partner, traversing the European landscape, where
ver possible. I dedicate “Ways of Seeing” to many sculptors and to the memory of John Berger, who not only publishet that meaningful visual essay (“Ways of Seeing”), but left Great Britain to breed cows in an alpine village*. Moreover, he also wrote a picaresque novel “G.” and after receiving the Booker Prize for it, he donated half of the money to British Black Panthers.


https://wyborcza.pl/7,75517,21200130,john-berger-nie-zyje-brytyjski-pisarz-autor-sposobow-widzenia.html„Sposoby widzenia”“Ways of Seeing”
fotografia, screenshoty, efemeryczne działania z kamieniami
photography, screenshots, ephemeral actions with stones 
Kama Sokolnicka, Chalikouna 2020
︎