RYSUNKI PODSTAWOWE | BASIC DRAWINGS

hommage to Germano Celant*
Rysunki podstawowe | Basic Drawings
margiel na tekturze | marl on cardboard
Kama Sokolnicka, 2020PL

Skromny pean

Podczas jednego z odosobnień tegorocznej pandemii, przechodzonego nad jeziorem, znalazłam trochę margli, które świetnie nadają się do malowania i rysowania na rozmaitych podłożach. Do rozcieńczenia kredy użyłam wody z jeziora, a tekturę znalazłam wcześniej przy jakiejś drukarni.

Taki trening kryzysowy – kontestujący bogactwo albo afirmujący geologię i skromność środków – można wykonywać np. nie mając farb lub na farby, będąc na kwarantannie lub po prostu zdecydowawszy się na powrót do natury. W razie braku pędzli można je zastąpić czymś innym, choćby kawałkiem szmatki.


* Germano Celant był włoskim historykiem sztuki, krytykiem i kuratorem, który w 1967 r. ukuł termin „Arte Povera” (biedna sztuka), potem napisał wiele artykułów i książek na jej temat. 29 kwietnia 2020 umarł na Covid-19 w wieku 79 lat.
EN

A Little Eulogy

During pandemic isolation this year I spent some time by the lake. There, I found a bit of
marl that is great for painting and drawing on various surfaces. I used lake water to dilute the chalk. The cardboard was an earlier finding from some printing house.

Kind of crisis training - questioning excessive wealth or affirming geology and limited resources - which can be performed in case of shortage of paints, during lockdown or when one decides on returning to nature. Lacking brushes one can replace them with something else, even with a piece of cloth.* Germano Celant was an Italian art historian, critic and curator who coined the term "Arte Povera" (poor art) in 1967 and wrote many articles and books on the subject. On April 29, 2020, Celant died of COVID-19. He was 79
Rysunki podstawowe | Basic Drawings
działanie efemeryczne z marglem | ephemeric action with marl
Lac du Serre-Ponçon, 29ºC
2020
 
︎