Marmurowa piosenka | Marble SOng


PL

Nagranie zrobione któregoś z wrześniowych poranków 2020 w Alpach Apuańskich. Stanowią je odległe dźwięki wydobywania marmurowych bloków w jednym z kamieniołomów Colonnaty, widocznym tu na tle Carrary i morza.
Nagranie stanowi również komentarz do bieżących, jednostkowych działań i starań w czasie, gdy świat nie jest z marmuru i trudno mieć do niego dystans.
EN

The recording taken on one of September early mornings 2020 in the Apuane Alps. It consists of distant sounds of marble blocks mining in one of the Colonnata quaries, visible here on the background of Carrara town and the sea.
This recording also serves as a commentary on the ongoing, individual actions and efforts, in times when the world is not made of marble and it’s not easy keeping a distance from it.


︎