HOT SPOTS

nagrania terenowe upału w wyjątkowo nasłonecznionych miejscach
field recordings of the heat at the overly sunny places

Genua, 36°C

15.9.2020Lac de Castillon, 38°C

23.8.2020Cornia, 31°C

17.9.2020 PL

pył z płynem (28 października 2020)

Przesuwamy się coraz bardziej na południe. Wydłużamy lato, zażółcamy blaskiem coraz krótsze dni. W słońcu, wnętrze vana wypełnia światło i kurz. Szyby pokrywa mieszanka złożonego chemicznie pyłu, resztek insektów i płynu do spryskiwaczy. Kilometry złotego czasu, zaobserwowane, nie zapamiętane.


* obecnie mieszkam i pracuję w drodze, w zbudowanym wspólnie z partnerem mobilnym domu. Pożegnawszy miejskie mieszkanie i studio, po pierwszym lockdownie zaczęliśmy przemierzać Europę. Niebieski van stanowi pokój dzienny z kuchnią i sypialnią, będąc jednocześnie przestrzenią do pracy – to modyfikowalna kapsuła wielofunkcyjna, samowystarczalny statek. Operując zredukowanymi środkami w zredukowanych warunkach, kontynuuję praktykę twórczą. Podążając za ciepłem, transmituję je przez RADIATOR.  EN

The dust with the liquid (28th October 2020)

We move slowly more and more towards
the South. Prolonging  summer, we yellow the increasingly short days with the glow. In the sun, the van interior is filled with light and dust. Windows are covered with the mix of composite dust, insects remains and windscreen washer. Kilometres of the golden time, observed, not remembered.


* currently, I live and work on the road, in a mobile home built together with my partner. Having bidden farewell to a city flat and the studio, we began to traverse Europe after the first lockdown. A blue van constitutes a living room with the kitchen and bedroom, being the work space at the same time – it’s an adjustable multifunctional capsule, the self-sufficient ship. Employing reduced media and operating in reduced conditions, I continue my art practice. Following the warmth, I transmit it via RADIATOR.

︎