BEZ TYTUŁU | untitled

hommage to Jolanta Marcolla:
& film “Cap”, 1976PL

Za każdym razem, kiedy w krajobrazie zdarza mi się iść kawałek za moim partnerem, a ma on na sobie jakąś kurtkę i coś na głowę, widzę kadry z filmu Cap Jolanty Marcolli.

To swobodne, domowe* nawiązanie do pracy artystki, stanowiące również komentarz do bieżących, jednostkowych działań i starań w czasie, gdy świat jest trudno uchwytny.

EN

Whenever I happen to walk through the landscape a bit behind my partner and he wears some jacket and something to cover his head, I have the stills from Cap by Jolanta Marcolla in front of my eyes. 

It is a free, domestic* reference to the work of the artist, as well as a commentary to ongoing individual actions and efforts in times when the world is hard to grasp.
bez tytułu | untitled 1, 2, 3 i 4
(hommage to Jolanta Marcolla)

fotografia & wiersz
photography & poem
Kama Sokolnicka, 2020

       znaczenie może różnić się od tego w oryginale

       intencjonalne powtórzenie
       kompozycji kadru w innych
       okolicznościach* obecnie mieszkam i pracuję w drodze, w zbudowanym wspólnie z partnerem mobilnym domu. Pożegnawszy miejskie mieszkanie i studio, po pierwszym lockdownie zaczęliśmy przemierzać Europę. Niebieski van stanowi pokój dzienny z kuchnią i sypialnią, będąc jednocześnie przestrzenią do pracy – to modyfikowalna kapsuła wielofunkcyjna, samowystarczalny statek. Operując zredukowanymi środkami w zredukowanych warunkach, kontynuuję praktykę twórczą. Podążając za ciepłem, transmituję je przez RADIATOR.      the meaning may differ from the original one

      the intentional repetition
      of the frame layout in other
      circumstances
* currently, I live and work on the road, in a mobile home built together with my partner. Having bidden farewell to a city flat and the studio, we began to traverse Europe after the first lockdown. A blue van constitutes a living room with the kitchen and bedroom, being the work space at the same time – it’s an adjustable multifunctional capsule, the self-sufficient ship. Employing reduced media and operating in reduced conditions, I continue my art practice. Following the warmth, I transmit it via RADIATOR.︎